At drive et væveri i et højtlønsland som Danmark kan være en hård tørn, men der er heldigvis måder at effektivisere og rationalisere arbejdsgangene på, så mange af funktionerne omkring selve vævearbejdet kan gøres med indsats af færre ressourcer. Så kan man bevare en traditionel produktion på trods af de mange strukturændringer i branchen.

Brug it til at effektivisere

En af de ting, I kan gøre, er at bruge it-software som Power Automate til at effektivisere mange af de administrative arbejdsgange. På https://www.preciofishbone.dk/services/procesoptimering/power-automate/ kan du se, hvilke muligheder dette vil rumme for jeres væveri, og hvilke værktøjer til effektivisering af arbejdsgange, der i det hele taget ligger i systemet.

Før i tiden var der væverier i alle byer. I dag er der få tilbage, som til gengæld leverer produkter, der ikke alene er smukt vævet tøj, men nærmest kunstværker. Væveri er også en agtet kunstform, og det er vigtigt, at vi kan bevare erhvervet i Danmark, blandt andet ved hjælp af it og rationaliseringer.