I dag væves langt de fleste klæder maskinelt på automatiske industrivæve, men sideløbende med dette er der mange kunstnere og kunsthåndværkere, som bruger vævning som deres udtryksform. Her i vores del af verden er den kunstneriske vævning netop at betragte som kreative menneskers mulighed for at udtrykke sig, men i andre dele af verden er det at væve klæder stadig en levende del af deres kultur og noget, der indgår i det daglige arbejde. Det gælder for eksempel hos Navajo-stammen i USA, hvor vævning er et dagligt arbejde især for kvinder.

Går du selv med en kunstvæver i maven og måske er så dygtig til håndværket, at du påtænker at åbne dit eget galleri, kunne det måske være en god idé at supplere forretningen med smukke kunst plakater, som du kan sælge sideløbende med dine vævearbejder. Du kan også bruge de flotte plakater til at udsmykke dit værksted og dine salgslokaler.

Arbejder du selv med vævning, kan det måske være interessant at vide, at dit håndværk og din interesse går helt tilbage til oldtiden. I Mellemøsten vævede man allerede for 9.000 år siden – det viser fund, man har gjort i blandt andet Israel. Under vores himmelstrøg har vi fund, der går tilbage til 2.500 før Kristus, så også her har det at væve klæder været noget, der har været en del af de tidligste beboeres hverdag.

Forskellige typer af væve

Gennem historien har vi arbejdet med forskellige typer af væve. I dag er det en videreudvikling af trækvæven, der bruges. Den har så vidt man kan vurdere sin oprindelse i det gamle Kina. Den er senere udviklet til den såkaldte jacquardvæv, der blev patenteret i begyndelsen af 1800-tallet. Med trækvæven og dens senere varianter kunne man lave flotte mønstre og med diverse forbedringer – blandt andet flyveskyttelen – kunne man væve hurtigere og mere effektivt.

Tilbage i oldtiden har man brugt såkaldte opstadsvæve og væve med vandret kæde. Senere kom den horisontale trampevæv til, og den har været brugt i Norden helt op til nutiden.

Der findes mange forskellige måder at væve på, som alle har deres særlige udseende og egenskaber. Vævning på traditionel vis er gået fra vævning af tøj til hverdagsbrug til kunstvævning, og der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden også vil se en interesse for vævet kunsthåndværk. Vævning peger tilbage i historien og er dermed noget af det, der binder vores kultur sammen, og vævning er på én gang et symbol på en afstresset datidig verden og en fremtid, hvor vi forsøger at fastholde ro og skåne jordens ressourcer.