Kronborgtapeterne er 43 smukt vævede gobeliner, som blev bestilt af Frederik 2. til Dansesalen på Kronborg Slot i Helsingør. Gobelinerne er tegnet af

Kronborgtapeterne er 43 smukt vævede gobeliner, som blev bestilt af Frederik 2. til Dansesalen på Kronborg Slot i Helsingør. Gobelinerne er tegnet af den hollandske maler Hans Knieper, og de blev vævet i perioden 1581-1586. Ved datidens fyrstehoffer var vævede tapeter en luksuriøs kunstform, og konger og fyrster kunne fremvise deres magt og rigdom ved at hænge dyre og imponerende tapeter op.

Kronborgtapeterne kaldes også for Kongetapeterne, fordi de forestiller Danmarks første 100 konger fra sagnkongen Dan til Frederik 2. Senere blev også Christian IV føjet til, men han var endnu ikke konge af Danmark, da gobelinerne blev fremstillet. Kronborgtapeterne blev hængt op i den nyopførte dansesal, som tidligere var blevet hærget af en brand. Her kunne de 43 gobeliner imponere gæsterne, der besøgte slottet.

I dag er der kun bevaret 15 gobeliner. Siden 1929 har syv af gobelinerne været deponeret på Kronborg, og de otte andre opbevares på Nationalmuseet i København. Derudover hører der en bordhimmel til gobelinserien, som blev erobret af svenskerne i 1658 under Karl Gustav-krigene. Derfor befinder bordhimlen sig på Nationalmuseet i Stockholm. Efter fredsslutningen i 1660 mistede Kronborg noget af sin status, fordi kongerne efterfølgende foretrak Fredensborg Slot. Det betød, at Kronborgtapeterne blev fordelt ud til Danmarks øvrige slotte, og her blev nogle af tapeterne destrueret.