Vævningens historie strækker sig mindst 9000 år tilbage, hvor de ældste fund er blevet gjort i Israel og Lilleasien. I Nordeuropa stammer den tidligst

Vævningens historie strækker sig mindst 9000 år tilbage, hvor de ældste fund er blevet gjort i Israel og Lilleasien. I Nordeuropa stammer den tidligste uldvævning fra 2500 f.Kr. I Danmark har man fundet vævede tekstiler fra ældre bronzealder, og teknikken med vævevægte var kendt ca. 2000 f.Kr. De ældste stenalderteknikke er lavet i nålebinding

Kipervævning

Kipervævning er lidt mere kompliceret, for her arbejder man med forskudte mønstre. Det er karakteristisk,at der kommer diagonale linjer på overfladen af tekstilet. Kipervævningen beskrives som en 2/2 kiper, hvis vævningens islættråde går under to og over to. Kipervævning er især anvendelig til uld, og det er faktisk en jernalderteknologi. I vikingetiden anvendte man både kipervævning og lærredsvævning til dragtens forkælede dele. Kipertekstiler fra Danmark og Central- og Sydeuropa ligner hinanden og er et bevis på, at tekstilteknologi hurtigt spreder sig til mange landområder.

Professionelt erhverv for mænd

I Norden har vævning eksisteret som fagligt erhverv siden middelalderen, hvor det var et mandligt erhverv i købstæderne. Første gang en væver omtales i Danmark er i 1483 i Roskilde, og fra begyndelsen af 1500-tallet omtales vævere i København, Bergen og Stockholm. Årsagen til, at vævning på dette tidspunkt blev et professionelt erhverv, formodes at være en nyopfunden vævestol, som afløste opstadsvæven. Vævning blev senere også et erhverv på landet, og efterhånden overtog kvinderne også jobbet med at væve familiens tøj og boligtekstiler.

Opstart af væverier

Staten forsøgte under merkantilismen at få etableret tekstilfabrikation. Fra anden halvdel af 1700-tallet til 1809 var et linnedvæveri i drift på Gudumlund, og i Aalborg oprettede i 1800-tallet 2 strømpevæverier og 4 tøjvæverier. I forbindelse med industrialiseringen grundlagde man maskinvæverier, som havde mange ansatte, og som udvidedes i takt med behovet. Der fandtes dog stadig mange håndvæverier, som også havde mange ansatte, og som industrien ikke på det tidspunkt lykkedes med at udkonkurrere. De nye maskinvæve gjorde det muligt med en masseproduktion af billige tekstiler til mange hjem, imens håndvæveriet efterhånden blev et tegn på luksus. Det blev dermed også dyrene at købe tekstiler, som er designet på eget lille værksted. I stedet vælger mange at købe den billigere løsning med billigt fremstillet tøj og tekstiler. Hvis vi vil gøre noget for miljøet,er det vigtigt, at vi som forbrugere er villige til at betale noget ekstra for varerne. Til gengæld kan vi så slippe billigere i skat.